Využite moderné technológie


Trojrozmerná tlačiareňje zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť objekt, na základe digitálnych projektov. Výhodou tlače je je to, že eliminuje skoro všetok odpad. Takýto typ projektov teda šetrí nie len čas, ale aj peniaze použité na kúpu materiálu. 3D tlačiarne sa využívajú predovšetkým v

3d protéza

  • potravinárskom priemysle,
  • automobilovom priemysle,
  • elektrotechnickom priemysle,
  • v stavebnom priemysle,
  • v medicíne,
  • v strojárstve,…

Využitie v medicíne
Po roku 2010 sa výrazne rozmohlo používanie 3D tlačiarní aj v oblasti zdravotníctva a medicíny. Asi najznámejším prípadom je britský pacient, ktorý kvôli rakovine prišiel o časť panvovej kosti. Chirurg mu implantoval náhradu kosti z titánového prášku, ktorý pomocou laseru pretavil na pevnú hmotu. Umelá kosť bola tak prepracovaná, že sa po čase úspešne zrástla so zvyšným živým kostným tkanivom.
Najčastejšie používané materiály:   Plast ABS– materiál, s ktorým sa pracuje najjednoduchšie zo všetkých, nakoľko nevyžaduje presne nastavené rozhranie teploty. Odporúča sa však používať na objekty, ktoré nepresahujú osem centimetrov.

Plast PLA– Ide o bio plast, ktorý má minimálne sklony k ohýbaniu a skrúcaniu, preto sa odporúča na tlač rozmernejších objektov.
Kompozit zo sadry– Ide o jeden z najviac krehkých materiálov, preto si po tlači vyžaduje starostlivosť navyše. Vo všeobecnosti k týmto dodatočným postupom patrí ukončenie voskom či epoxidom.

technologie

Fotokompozitný polymér– Polymér založený na akrylovej báze, z ktorého sa dajú vyrobiť nie len pevné, ale aj ohybné objekty. Jednou z mála nevýhod je však nutnosť čistenie a svetelné tvrdnutie finálneho výrobku.
Medzi najpoužívanejšie technológie 3D tlače patrí napríklad Stereolitografia, ktorá patrí medzi najstaršie postupy. Materiál, ktorý využíva je fotokompozitný polymér, ktorý po ožiarení UV svetlom stvrdne. Jedinou nevýhodou je problematická tlač vertikálnych línií produktu a zdĺhavý postup.

Related Posts